04-07

Bumbal blijft TU/e studenten inzetten op innovatieprojecten

Bumbal zet al een tijdje groepen studenten in van de TU/e om de plansoftware om voertuigen te plannen verder te ontwikkelen. Dit zijn derdejaars computerscience studenten die in groepen van ongeveer 10 studenten voor hun studie aan projecten uit de praktijk werken. Deze samenwerking tussen Bumbal en de TU/e is begonnen met de opdracht van het opzetten van een concept voor een dynamisch planbord in 2022. Dit is een functie waarmee je in het planbordoverzicht de planning ook direct kan aanpassen. Deze functie zal eind 2023/beging 2024 ook daadwerkelijk worden toegevoegd aan Bumbal.

Voertuigen plannen met zone functie

De afgelopen periode heeft een groep studenten gewerkt aan een webtool opzet voor dynamische slimme zones. De zone functie in Bumbal kun je gebruiken om bijvoorbeeld dag-regio indelingen te maken. Echter door de tijd heen veranderen de uitgangspunten van planning en zones natuurlijk continue. Denk aan nieuwe adressen / andere klanten / meer of minder beschikbare voertuigen / etc. Je bent als planner niet altijd in de gelegenheid om dit uitgebreid in de gaten te houden en dit aan te passen. Met dynamische zones willen we een Bumbal webtool ontwikkelen waarmee de gebruiker op basis van periodieke impact analyses van historische data scenario’s kan doorrekenen en zo een advies kan krijgen over de meest optimale zoneverdeling. Zo blijft het altijd up-to-date.

Klaar voor de toekomst

Het dynamische zone project is afgerond door de eerste groep studenten. Volgend jaar zal een tweede groep dit verder doorontwikkelen. Hierna willen we dit als extra feature aan Bumbal toevoegen om voertuigen plannen nog makkelijker te maken. In de tweede helft van dit jaar start er een andere groep studenten die gaat werken aan een simulatie tool voor planningen op basis van herhaal stops, adressen die in een bepaalde afgesproken frequentie bezocht moeten worden. Herhaalschema’s zijn aan veranderingen onderhevig omdat er nieuwe klanten bijkomen, bepaalde afspraken veranderen of mogelijk klanten wegvallen. Wat je als gebruiker zou willen is dat je periodiek een simulatie kan draaien waar een advies uit rolt wat de beste rittenschema’s zijn om zo optimaal mogelijk aan alle herhaal afspraken te voldoen. Dat is waar de TU/e studenten aan gaan werken. Hierbij hebben we de ambitie om dit vervolgens ook als feature aan Bumbal toe te voegen.

Wil je meer weten over de TU/e student innovatieprojecten van Bumbal? Neem contact op met Mortada – mortada@bumbal.eu voor extra (online) uitleg of vrijblijvende demo of bel 013-2201600. Of vul het contactformulier in via www.bumbal.eu/contact.

 

TU eindhoven