FAQ

Bumbal is gebruiksvriendelijke transport software voor het maken van afspraken met klanten voor service of bezorging, voor het maken van een planning en voor opvolging van uitvoering via de geïntegreerde chauffeurs APP inclusief track & trace voor planner en klant. Bumbal is geschikt voor groothandels, retailers, e-tailers, productiebedrijven en service-organisaties met eigen voertuigen. Maar ook voor transporteurs.

Je kunt Bumbal als complete oplossing inzetten of kiezen voor de losse onderdelen.

Bekijk onze referenties en krijg een idee welke bedrijven Bumbal inzetten.

Er bestaat geen maximaal aantal voertuigen, en alles is flexibel instelbaar. Neem vooral contact op om naar onze mogelijkheden te informeren.

De grootste voordelen van Bumbal:

Geen complexe ritplanningen meer maken in Excel
Bumbal transport software is eenvoudig en gebruiksvriendelijke. Overbodige functionaliteiten heeft Bumbal niet, Bumbal gaat terug naar de basis. Het is een kwestie van een activiteit invoeren, plannen en de status volgen, zo eenvoudig kan het zijn. Wanneer er iets wijzigt in de planning? Met één druk op de knop heb je het geregeld.

Plannen vanaf je smartphone, desktop of tablet
Met Bumbal kun je werken vanaf je desktop, tablet of smartphone, de keuze is aan jou. Hierdoor is de planning en status van de orders altijd inzichtelijk. De Bumbal app voor onderweg maakt dit allemaal mogelijk, daarnaast communiceer je makkelijk en snel met je klanten en chauffeurs.

Kilometerverspilling is verleden tijd
Met de klant (automatisch) betrouwbare afspraken maken of de klant hun eigen afspraken laten maken? Bumbal zorgt voor een efficiënte planning waar geen kilometers en tijd in wordt verspilt.

Betaalbaar en flexibel
Je betaalt (eenmalig) een klein bedrag voor de implementatie van Bumbal transport software. Hierbij wordt de software speciaal ingericht voor jouw bedrijf en volgt er een korte training. Verder betaal je per voertuig een vast laag bedrag per maand. Heb je tijdelijk meer of minder voertuigen? Geen zorgen, wij passen je abonnement daar op aan. Wil je Bumbal niet meer gebruiken? Ook geen punt, Bumbal is namelijk maandelijks opzegbaar.

Ja, Bumbal kan ook prima als volledig zelfstandig systeem draaien.

Klik hier om onze gegevens te bekijken voor het koppelen van Bumbal aan andere systemen.

In principe kan élk systeem aan Bumbal gekoppeld worden, ofwel: Bumbal kan overal mee samenwerken. Zie voor reeds gekoppelde systemen ook onze partner en systemen pagina. We kunnen in de meeste gevallen snel koppelen tegen beperkte kosten. Sommige koppeling kosten wat meer (maat)werk. Neem daarom vooral contact op met ons, wij geven je graag een antwoord op maat.

De Bumbal APP wordt enerzijds gebruikt voor positiebepaling ten behoeve van automatische ETA (Estimated Time of Arrival) updates voor zowel klanten als planner. Anderzijds is de app er voor instructie van chauffeurs en registratie van uitvoering. O.a. de volgende zaken zijn beschikbaar in de APP:

ritlijsten beschikbaar voor chauffeur (met volgorde stops en binnen stops lading- of serviceregels (hetgeen afgeleverd/opgehaald moet worden of servicebezoek));
laadlijsten per rit (overzicht van producten die in betreffende rit mee moeten);
registratie aankomst- en vertrektijden;
digitale handtekening;
optie om foto’s te maken;
registratie emballage;
scannen van barcodes (ook bulk scannen van meerdere barcodes tegelijk);
verwerken chauffeurs instructies (zowel losse instructies bij betreffende order als staminstructies bij adressen);
registreren opmerkingen van chauffeurs;
toevoegen van extra (niet geplande) activiteiten door chauffeur;
registratie van afwijkingen (bijv. manco / schade), desgewenst incl. foto – handtekening;

Hetgeen de chauffeur onderweg registreert is ook direct beschikbaar in het activiteiten- of ritdossier voor de planner of andere medewerkers (denk aan verkoop of customer service). Desgewenst kun je van de vastgelegde manco’s of afwijkingen ook automatisch doormailen naar bijvoorbeeld customer service medewerker(s) zodat hier direct actie op ondernomen kan worden.

Met Bumbal kun je met 1 druk op de knop meerdere ritten tegelijkertijd plannen, ook over meerdere dagen heen. Hierbij houdt Bumbal automatisch rekening met alle uitgangspunten van stops en ritten zoals o.a. venstertijden, afspraak tijdstip maar bijvoorbeeld ook voertuigtypen, eventueel productkenmerken (juiste product in juiste rit) of voertuigkenmerken (bijv. laadklep). En desgewenst historische verkeersinformatie en capaciteit (bijv. gewicht of volume).

In Bumbal kun je zones definiëren op basis van postcodes. In het rittenschema kunnen deze zones vervolgens gekoppeld worden aan specifieke ritten (bijvoorbeeld de dinsdagrit in Limburg). Bij het invoeren van stops/orders worden deze zones ook automatisch aan de activiteiten toegevoegd via de postcodes van de betreffende adressen. Vervolgens zorgt het planalgoritme ervoor dat op basis van het zonekenmerk de juiste adressen op de juiste ritten terecht komen. Volledig automatisch. En als een bepaalde dag – regio rit vol is zal het algoritme ook automatisch zoeken naar de eerstvolgende passende rit.

In de instellingen kun je aangeven of Bumbal verschillende orders voor 1 adres binnen overlappende datum- / tijdvensters moet combineren of niet. Als je deze instelling activeert zal het planalgoritme van Bumbal ervoor zorgen dat deze orders in 1 stop ingepland worden. Hierbij kun je ook direct instellen of de stopduur van de verschillende orders bij elkaar opgeteld moeten worden of dat de order met de langste stopduur als totale stoptijd gebruikt moet worden.

Ritten worden zeker niet minder efficiënt als je de klant via de Bumbal afspraken oplossing zelf een datum- en tijdvak voorkeur laat kiezen.

Dit komt omdat Bumbal vooraf in lopende planning via het planalgoritme doorrekent welke opties er binnen een efficiënte uitvoering aan een klant aangeboden kunnen worden. Er wordt dan ook direct rekening gehouden met reeds ingeplande stops en alle ingestelde voorwaarden/uitgangspunten. Hierbij krijgt de klant alleen die opties aangeboden die qua tijd en afstand de minste impact op de planning hebben.

Op deze manier maakt de klant zelf als het ware de planning voor je. De rol van de planner verandert dan ook veel meer van zelf plannen naar het monitoren of alles goed gaat.

Bumbal is heel goed zonder andere software (stand-alone) te gebruiken. Je kunt orders en adressen handmatig invoeren of via een Excel upload inladen. In Bumbal kun je ook stamdata van klanten/adressen, voertuigen en chauffeurs beheren. In het stand-alone gebruik zijn dezelfde functionaliteiten beschikbaar als de variant dat Bumbal gekoppeld wordt aan een ERP, boekhouding, webshop, CRM of TMS (Transport Management Systeem).

Bumbal is bij uitstek geschikt om aan andere (ERP/boekhouding/webshop/CRM/TMS/WMS) kernsystemen gekoppeld te worden. Zo kunnen orders automatisch doorgeschoten worden naar Bumbal en is handmatige invoer dus niet meer nodig. Ook wijzigingen of annulering van orders kunnen zo automatisch verwerkt worden. Binnen Bumbal kun je vervolgens alles rondom afspraken, planning en track en trace / registratie uitvoering afhandelen. Desgewenst kan alle door Bumbal verrijkte informatie ook weer teruggeschoten worden richting het gekoppelde systeem voor bijvoorbeeld verdere administratieve afhandeling. Bumbal is op verschillende manieren te koppelen, dit kan o.a. via:

XML via Bumbal FTP locatie
XML posten naar URL
Restful API (json)

Het makkelijkst is werken met API koppelingen, zie voor de API documentatie ook de volgende pagina: Bumal API info.

Bumbal focust zich overigens bewust op het transport- en bezorgplanning en alles wat daarmee samenhangt en richt zich niet op specifiek orderbeheer, boekhouding, artikelbeheer, voorraadbeheer, tarievenbeheer, etc.. Daar zijn juist ERP/TMS oplossingen sterk in. Op deze manier werken verschillende systemen goed complementair aan elkaar.

Ja. De planner heeft via het track & trace scherm binnen de Bumbal webomgeving inzicht in de laatste status van activiteiten en ritten in uitvoering. Hierin zijn alle updates over activiteiten die (binnen afgesproken tijdvenster) zijn afgehandeld en nog openstaande activiteiten (met verwachtte status wel of niet op tijd) beschikbaar. Evenals de laatst bekende positie van chauffeurs/medewerkers onderweg. Ook is hier het dossier van registratie afhandeling van activiteiten en ritten in te zien. Met andere woorden, de planner heeft in 1 oogopslag actuele status over alle ritten die onderweg zijn beschikbaar.

Bumbal is voor iedere taal of meertalig te gebruiken, ook voor wat betreft klantcontact en chauffeurs APP. Voor wat betreft de APP kan de taak gekoppeld worden aan de taal die als standaard op de Smartphone of Tablet ingesteld is.

Met Bumbal kun je klanten automatisch informeren over geplande en werkelijke aankomsttijden ook wel ETA (Estimated Time of Arrival). In het ETA planned bericht wordt het specifiek geplande tijdstip (met eventueel een bepaalde tijdmarge hieromheen) aan de klant doorgeven.

Het geplande tijdstip wordt door het planalgortime bepaald op basis van bestpassende ritindeling en volgorde binnen een rit. In het ETA planned bericht kan direct een link toegevoegd worden naar de ETA actual portal waarin de klant op de dag van uitvoering zelf de meest actuele verwachtte aankomsttijd kan oproepen. Deze status wordt bepaald aan de hand van positiebepaling van de chauffeur via de Bumbal APP en deze wordt vergeleken (doorgerekend) met de geplande route. ETA berichten kunnen per e-mail en/of SMS verstuurd worden.

Bumbal heeft een veilige cloudomgeving. Hiervoor zijn de volgende technische maatregelen genomen:

de servers (Linux CentOS virtuele servers) van Bumbal worden gehuisvest in het Iron Mountain Datacenter te Amsterdam. Dit data center voldoet aan gebruikelijke / relevante veiligheidscertificaten (ISO 50001, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, PCI-DSS Level 1, HIPAA, SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, SOC 3). Voor meer info over het data center, zie deze webpagina.
alle communicatie naar en vanuit de Bumbal diensten vindt plaats via SSL certificaten;
alle authenticatie wachtwoorden worden opgeslagen met BCrypt encryptie methode;
de (afspraken/ETA) portals voor klanten werken op basis van tokens (voor ieder bezoek – ETA bericht een nieuwe, unieke 1-malige toegang).

Bumbal voldoet aan de AVG omdat Bumbal op basis van een verwerkersovereenkomst werkt. Dit komt er op neer dat Bumbal gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevens die ze via Bumbal verwerken. Bumbal wordt wettelijk dan ook als verwerker gezien. De Bumbal software verwerkt slechts de persoonsgegevens namens gebruikers. Bumbal zorgt hierbij uiteraard voor gedegen technische beveiliging en we verplichten onszelf via de verwerkersovereenkomst ook om mogelijke datalekken die bij ons bekend zijn te melden bij gebruikers.

Transport software is een overkoepelende term voor alle software die gebruikt wordt om alle logistiek rond transport te regelen. Het belangrijkste voor jou als gebruiker is: het is flexibel, overal op aan te sluiten, en neemt je zoveel mogelijk werk uit handen door zelf in te regelen automatisering van processen

Bumbal is geen TMS (Transport Management Systeem). Zaken als tarievenbeheer, facturatie, verloning (CAO urenregistratie) of Canbus koppeling voor de chauffeurs APP bieden we niet. Bij gebruik van Bumbal door logistieke dienstverleners worden we altijd aan het TMS gekoppeld. Je kunt Bumbal overigens ook stand-alone gebruiken (handmatige invoer of Excel (order-)upload). Meer hierover lees je op deze pagina.

Een implementatie zonder interface (koppeling met ander software systeem) kan al in een dag. Als er een interface ingericht moet worden duurt een implementatie circa 4 weken. In deze implementatie richten we de Bumbal omgeving in (o.a. stamdata, instellingen planning en eventueel inrichting eigen huisstijl voor klant communicatie), wordt er getest en trainen we gebruikers dus op afstand. Met andere woorden: we leveren klaar voor gebruik op.

Bumbal werkt op basis van het “betaal voor gebruik” principe. Een bedrag per voertuig per maand. In dit basisabonnement zijn orderbeheer, (automatisch)plannen, track & trace voor de planner en chauffeurs APP inbegrepen.

Optioneel kun je ook gebruik maken van de automatische afspraken oplossing. Daarmee kunnen klanten een datum- en tijdvak kiezen uit opties die vooraf doorgerekend zijn op efficiënte inpassing in de lopende planning. Voor deze oplossing wordt een fee per afspraak berekend. Indien je geen gebruik wilt maken van de afspraken oplossing maar wel ETA (Estimated Time of Arrival) of POD (Proof Of Delivery) berichten aan klanten wilt versturen dan is dat ook mogelijk. Je kunt dan kiezen voor een aanvullend communicatie abonnement.

Voor zowel de abonnementen (basis + communicatie) als de fee per afspraak is een volume staffel korting van toepassing. De gebruikerskosten worden achteraf per maand doorbelast op basis van werkelijk gebruik. Hierbij heb je ook de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen. Naast de gebruikerkosten hanteren we een klein 1-malige fee voor activering van je eigen Bumbal account en kun je aanvullen kiezen voor een inrichting op maat en online trainen en eventueel realisatie van een koppeling. We leveren dan klaar voor gebruik op.

Benieuwd of Bumbal rendabel is voor jouw onderneming? Doe zelf vast de eerste berekening, kijk op de tarievenpagina of neem contact op voor meer informatie.

Bumbal gaat voor een langdurige relatie met zowel haar klanten als partners. Mede door de partners kan Bumbal zich blijven ontwikkelen in haar dynamische omgeving. De partners waar Bumbal met trots mee samenwerkt zijn te zien op deze pagina.

Bumbal is trots op haar product en geeft daarom graag een vrijblijvende demonstratie. Deze demonstratie geven we online, kan gegeven worden op locatie, maar je bent ook van harte welkom bij ons op kantoor. Het is ook echt een vrijblijvende demonstratie, dus je bent nergens toe verplicht.

Vraag nu een vrijblijvende demonstratie aan.