09-10

Ecotrans start op 1 oktober met praktijktest Bumbal LOLA survey

Op 21 september was de aftrap voor de praktijk test van de Bumbal LOLA survey bij Ecotrans in Apeldoorn. De afgelopen weken is hard gewerkt aan deze nieuwe functionaliteit waarmee chauffeurs in staat zijn de los- en laadsituaties goed te registreren via een dynamisch vragenpad (per klanktype / productgroep in te regelen) en het maken van foto’s. Deze informatie wordt vervolgens als stamdata vastgelegd en wordt automatisch bij nieuwe bezoeken aan het betreffende adres als instructie beschikbaar gesteld aan de chauffeur. Wijzigingen en updates kunnen op eigen initiatief door de chauffeur geregistreerd worden en periodiek kunnen er verplichte updates uitgezet worden. De praktijktest start op 9 oktober met een groep van 5 zakgoed chauffeurs, na de testperiode worden de LOLA survey en chauffeurs instructies binnen de Bumbal chauffeurs APP aan alle zakgoed chauffeurs van Ecotrans beschikbaar gesteld en kunnen klanten van deze unieke oplossing bij Ecotrans gebruik gaan maken. In de nabije toekomst volgen ook de bulkchauffeurs en wordt het registreren van eventuele schades op het boerenerf, aan voertuigen en aan producten ook mogelijk binnen de Bumbal chauffeurs APP. Op deze manier biedt Ecotrans digitaal een sluitende en complete registratie van zaken die voor aflevering van belang zijn. Hierdoor is de hele keten vooraf goed geïnformeerd waardoor de kans op fouten en schade significant teruggedrongen wordt en op het moment dat er toch iets gebeurt zijn alle betrokkenen direct op de hoogte op basis van eenduidige en complete informatie zodat snel en accuraat richting klanten gereageerd kan worden.
Via de inzet van de Bumbal APP heeft Ecotrans ook direct de beschikking over ETA berichtgeving. Hiermee kunnen boeren desgewenst vooraf geïnformeerd worden van de geplande en werkelijke aankomsttijd. De geplande aflevertijd kan per e-mail of SMS verstuurd worden voorzien van een link naar de Bumbal ETA portal (voorzien van logo van klanten). Via deze link kan de boer op de dag van levering zelf de actuele aflevertijd nakijken. Al met al een mooie extra service om boeren vooraf goed op de hoogte te brengen wanneer ze het bestelde voer exact kunnen verwachtten. Op deze manier brengt Ecotrans de informatievoorziening die we als consument al gewend zijn van de grote webshops ook naar het boerenerf.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Peter van Houten (peter.vanhouten@ecotrans.nl) of Bas Holland (bas.holland@bumbal.eu).