FAQ klanten

ALLE VRAGEN EN ANTWOORDEN OP EEN RIJTJE

WE HEBBEN DE MEEST GESTELDE VRAGEN BIJ HET GEBRUIK VAN BUMBAL VOOR JE OP EEN RIJ GEZET. MOCHT JOUW VRAAG ER NIET BIJ STAAN, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE SUPPORT DESK.

Support

Stap 1) Klantgegevens: een adres toevoegen

 • Log in in Bumbal;
 • Klik op het icoontje, rechtsboven in het menu;
 • Klik vervolgens op Adressenbestand;
 • Klik op de + knop, rechtsboven in het menu;
 • Klik vervolgens op + Nieuw Adres;
 • Het venster “Adres Toevoegen” verschijnt in beeld;
 • Vul onder het tabblad “Algemeen” de naam in van de klant (hoe je deze wilt noemen), daarnaast kunnen er hier meer kenmerken aan het adres worden toegevoegd (zie verschillende tabbladen).
 • Als alle adreskenmerken zijn genoteerd, klik op Toevoegen (rechts onderin).
 • Klik ten slotte op Opslaan, rechts onderin.

Stap 2) Ritten aanmaken

Hier wordt kort beschreven hoe een rit aangemaakt dient te worden.

 • Ga naar het tabblad Planning toe;
 • Klik op de + knop, rechtsboven in het hoofdmenu;

 • Klik vervolgens op + Nieuwe Rit;
 • Het “Rit Toevoegen” scherm opent;
 • Vul de gegevens in, zoals: naam, start- en eindadres, enz. en klik vervolgens op Opslaan.

Stap 3) Het aanmaken van activiteiten

Hier wordt beschreven hoe activiteiten aangemaakt dienen te worden.

 • Ga naar het tabblad Activiteiten, linksboven in het hoofdmenu;
 • Klik op de + knop, rechtsboven in het menu;

 • Klik vervolgens op + Nieuwe Activiteit;
 • Het venster “Activiteit Toevoegen” verschijnt in beeld;
 • Vul de gegevens in, zoals omschrijving, adres, duratie (duur), datum, enz. en klik vervolgens op Opslaan.

Stap 4) Het plannen van activiteiten

Hier wordt aangegeven hoe een activiteit handmatig via Bumbal gepland kan worden. Hiervoor zijn verschillende manieren, de meest eenvoudige wordt hieronder toegelicht.

 • Ga naar het tabblad Planning via het hoofdmenu;
 • Bekijk de Activiteiten aan de linkerkant van het scherm;
 • Zoek op naam, datum of scroll naar beneden om een activiteit te vinden;
 • Selecteer een activiteit door erop te klikken en vervolgens te verplaatsen;
 • Sleep de activiteit naar de gewenste rit toe;
 • Laat de activiteit los boven de gewenste rit (de rit waar de geselecteerde activiteit terecht komt, is de gearceerde rit);
 • De activiteit is nu ingepland op de geselecteerde rit.

Bumbal planning is het volledige product (stand-alone of gekoppeld aan ERP/TMS), afspraken en track & trace zijn als losse deeloplossingen te gebruiken (gekoppeld aan ERP/TMS).

Bumbal planning: het (automatisch) plannen van ritten

Bumbal afspraken: het (automatisch) maken van afspraken (bezorging, service, installatie, montagebezoeken)

Bumbal track & trace: het registreren van werkzaamheden van medewerkers onderweg

Wanneer je bent ingelogd verschijnt onderstaand beginscherm waar je kunt kiezen uit Activiteiten, Planning en Track & Trace. Rechtsboven kun je het menu openen, waarbij je onder andere de keuze hebt om adressen, materieel en gebruikers toe te voegen maar ook tags en zones kunt aanmaken.

Je kunt adressen in zijn geheel via een Excel-bestand importeren. Dit doe je door op het wolkje te klikken. In het pop-up venster tref je dan ook meteen een link aan naar het Excel-Template om adressen mee te importeren. Om een adres handmatig toe te voegen klik je op onderstaand icoontje, rechtsboven in het menu.

1. Klik vervolgens op Adressenbestand;

2. Klik op de + knop;

3. Klik daarna op + Nieuw Adres;

4. Het venster “Adres Toevoegen” verschijnt in beeld;

5. Vul onder tabblad “Algemeen” de naam in, verder kun je hier ook adrestypes, tags en/of openingstijden toevoegen;

6. Vul in ieder geval ook het tabblad “Locatie” in. Vul hier de benodigde adresgegevens in om de geolocatie te bepalen;

7. Onder het tabblad “Contactgegevens” kun je de contactpersoon invullen. Hierin zijn met name het e-mailadres en het telefoonnummer belangrijk. Vink “Primair e-mailadres” en “Primair telefoonnummer” aan als je gebruikt maakt van de Communicatiemodule in Bumbal;

8. Klik op Toevoegen, rechts onderin;

9. Klik tot slot op Opslaan, rechts onderin. Het adres is nu opgeslagen.

1. Ga naar het tabblad Activiteiten, linksboven in het beginscherm;

2. Klik rechtsboven op de + knop;

3. Klik vervolgens op + Nieuwe Activiteit;

4. Vul de algemene gegevens van de activiteit in: soort activiteit, omschrijving, adres, duratie, tags, chauffeur, voorkeurstijden, enzovoorts;

Wanneer je gebruikmaakt van de communicatiemodule én jouw klanten zelf een voorkeurstijdvak mogen kiezen, vul je onder “Tijdvensters” niets in. Bovendien is het noodzakelijk om ook het tabblad “Communicatie” in te vullen. Hierin vink je de berichten aan die je wilt gaan versturen. Een verdere uitleg van het tabblad “Communicatie” vind je onder het kopje “Hoe werkt de afsprakenmodule van Bumbal?”.

Wil je meer weten over welke berichten je vanuit Bumbal kunt versturen? Kijk dan bij “Welke berichten kan ik versturen vanuit Bumbal?”.

5. Klik vervolgens op Opslaan.

Wanneer een activiteit dagelijks, wekelijks of maandelijks wordt uitgevoerd, kun je een herhaalactiviteit aanmaken.

1. Om een herhaalactiviteit aan te maken, volg je de hierboven genoemde stap 1 tot en met stap 4 (activiteit gegevens invullen);

2. Klik vervolgens op het tabblad “Herhaalopties”;

3. Kies “Ja” bij “Deze activiteit moet periodiek herhaald worden”;

4. Vul alle gegevens in – onder het kopje “Ik wil een (herhaal)rit aanmaken, hoe doe ik dit?” staat een korte instructievideo waarin het principe van herhalingen aanmaken in Bumbal aan bod komt;

5. Klik op Opslaan.

(Zie ook het instructiefilmpje hieronder over het aanmaken van herhaalritten.)

1. Ga naar het tabblad Planning;

2. Klik op de + knop rechtsboven;

3. Klik vervolgens op + Nieuwe Rit;

4. Vul je ritgegevens in: naam, tags, chauffeur, wagen, tijdvenster, start- en eindadres, enzovoorts;

5. Klik op Opslaan.

Wanneer een rit dagelijks, wekelijks of maandelijks wordt uitgevoerd, kun je een herhaalrit aanmaken.

1. Om een herhaalrit aan te maken, volg je de hierboven genoemde stap 1 tot en met stap 4 (rit gegevens invullen);

2. Klik vervolgens op het tabblad “Herhaalopties”;

3. Kies “Ja” bij “Deze rit moet periodiek herhaald worden”;

4. Vul in hoe je wilt dat de rit herhaald moet worden;

5. Klik op Opslaan.

Bekijk onderstaande tutorial om snel en eenvoudig te zien hoe je een herhaalrit aanmaakt:

NB: Indien je een herhaalrit naar de toekomst toe bewerkt (“voor alle herhaalritten”), verwijdert Bumbal alle al naar de toekomst aangemaakte herhaalritten van die reeks volledig en maakt ze opnieuw aan. De herhaalritten krijgen een nieuw uniek ID; de vorige versies verdwijnen. Activiteiten die op deze verwijderde herhaalritten waren ingepland, worden niet automatisch op de nieuwe herhaalritten ingepland – de nieuwe ritten kunnen namelijk mogelijk niet meer geschikt zijn door de bewerking. Het is belangrijk de opnieuw in te plannen activiteiten niet uit het oog te verliezen. Twijfel je of je wel alle ongepland geraakte activiteiten in het vizier hebt? Neem dan contact op met onze Support Desk.

1. Ga naar het tabblad Activiteiten, linksboven in het beginscherm;

2. Zoek de activiteit via het “Zoeken” veld (je kunt ook verschillende zoekfilters inzetten) of scroll naar beneden om de juiste activiteit te vinden;

3.  De gegevens van de activiteit worden getoond. Om de activiteitsgegevens te controleren en/of te bewerken klik je op het potlood icoon aan de rechterkant;

4. Nadat je de gegevens van de activiteit hebt bewerkt, klik je op Opslaan.

1. Ga naar het tabblad Planning;

2. Ga naar het Rittenoverzicht: de ritten worden in het blauw aan de rechterzijde weergegeven;

3. Zoek de rit via het veld “Zoeken” -je kunt ook gebruikmaken van verschillende filters in de gele balk-  of scroll naar beneden om de juiste rit te vinden;

4. Klik op het uitklappen-icoon om de activiteiten op een rit te kunnen zien;

5.  De gegevens van de rit worden getoond. Om de ritgegevens te controleren en/of te bewerken klik je op het potlood icoon aan de rechterkant;

6. Nadat je de gegevens van de rit hebt bewerkt, klik je op Opslaan.

NB: Indien je een herhaalrit naar de toekomst toe bewerkt (“voor alle herhaalritten”), verwijdert Bumbal alle al naar de toekomst aangemaakte herhaalritten van die reeks volledig en maakt ze opnieuw aan. De herhaalritten krijgen een nieuw uniek ID; de vorige versies verdwijnen. Activiteiten die op deze verwijderde herhaalritten waren ingepland, worden niet automatisch op de nieuwe herhaalritten ingepland – de nieuwe ritten kunnen namelijk mogelijk niet meer geschikt zijn door de bewerking. Het is belangrijk de opnieuw in te plannen activiteiten niet uit het oog te verliezen. Twijfel je of je wel alle ongepland geraakte activiteiten in het vizier hebt? Neem dan contact op met onze Support Desk.

De termen activiteit en rit hebben allebei te maken met het plannen van afspraken. Een rit betekent de route die een chauffeur zal afleggen op een dag. Deze bestaat uit één of meerdere activiteiten. Een activiteit is bijvoorbeeld een levering of bezoek aan een bedrijf of patiënt.

Een activiteit kan op verschillende manieren gepland worden.

Een activiteit op een rit slepen
1. Ga naar het tabblad Planning;

2. Kies een activiteit aan de linkerkant van het scherm;

3. Selecteer een activiteit door erop te klikken, vast te houden en te verslepen naar de gewenste rit;

4. Laat de activiteit los boven de gewenste rit (de gearceerde rit is de rit waar de activiteit op terecht komt);

5. Je kunt ook vooraf de rit openklappen en de activiteit op de gewenste plaats tussen al geplande activiteiten op de rit plaatsen.

6. De activiteit staat nu op de geselecteerde rit – er heeft nog geen (her)berekening van rijtijden (“optimalisatie”) plaatsgevonden!

Tip:
Zorg ervoor dat je de juiste ritten alvast klaar hebt staan in het Planning scherm door te filteren op status, datum, chauffeur, enz.

Automatisch plannen
1. Ga naar het tabblad Planning;

2. Selecteer de gewenste rit – dit doe je door het selectie-vakje voor de rit aan te vinken. Je kunt ook meerdere ritten aanvinken;

3. Selecteer op dezelfde manier links de activiteit die je wilt toevoegen aan de geselecteerde rit – ook hier kun je meerdere activiteiten aanvinken;

4. Klik op het pijltje naast het selectie-vakje boven het rittenoverzicht voor het uitklapmenu;

5. Klik op de optie Automatisch plannen, vervolgens verschijnt onderstaand scherm;


Kies de opties die voor jou van toepassing zijn en klik vervolgens op ‘volgende’ om het automatisch plan proces te starten.

6. Vervolgens volgt het resultaat van het automatische plan proces. Om deze door te voeren klik je op ‘volgende’;

7. De planning is nu succesvol doorgevoerd. De activiteit staat nu geoptimaliseerd op de geselecteerde rit.

1. Ga naar het tabblad Planning via het beginscherm;

2. Selecteer één of meerdere ritten;

3. Klik vervolgens op de pijl rechts van het Ritten overzicht;

4. Nu is de geselecteerde rit zichtbaar op de kaart;

5. Door te klikken op de pijl links op de kaart keer je terug naar het Ritten overzicht.

Zie ook onderstaand kopje over Track & Trace voor meer rit/kaartweergave-mogelijkheden.

1. Ga naar het tabblad Track & Trace;

2. Selecteer één of meerdere ritten voor een weergave van de route op de kaart;

3. Klik op het uitklappen icoon om de activiteit(en) van de rit te zien;

4. Klik voor meer informatie over een rit of activiteit op het “view”-icoon.

Als je een rit met bijbehorende activiteit(en) wilt gaan rijden, koppel je een chauffeur aan de rit. Met dit chauffeursaccount log je in in de app. Onze nieuwe app heet Bumbal Mobiel. De oude Bumbal-app is voorlopig ook nog in de stores te vinden, dus voor de volledigheid komen ze hier beiden aan bod.

1. Open de app en log in met de chauffeursgegevens. Oud: e-mailadres plus wachtwoord. Nieuw: bovenin staat ook “omgeving”. Daar vul je het stuk vóór “.freightlive.eu” van de URL/interface. Dus bij URL ‘https://bumbal.freightlive.eu’ vul je ‘bumbal’ bij ‘omgeving’.

2. Als je bent ingelogd verschijnt het overzicht van alle ritten voor de desbetreffende chauffeur;

 

Oud                                         Nieuw

3. Oud: tik vervolgens op een rit om deze te bekijken en/of uit te voeren. Nieuw: als de ‘Rit van vandaag’ die je in beeld krijgt meteen de juiste is, kun je direct op ‘Start deze rit’ tikken. Je mag verder naar stap 5.

4. Oud: om de rit uit te voeren klik je op Activiteiten, hierin worden alle activiteiten inclusief start en stop route weergegeven;

 

Oud                                  Nieuw

5. Nieuw: druk op start om de registratie te starten, en druk vervolgens op ‘stop’ als je vertrekt van het betreffende adres. Wil je naar het overzicht van alle activiteiten op de rit, dan tik je op de pijl linksboven. Je mag terug naar stap 4.

Oud: De chauffeur start de route door de aankomst- en vertrektijd bij het startadres in te vullen. Kies na het invullen van de aankomst -en vertrektijd altijd voor opslaan om je gegevens vast te leggen. Vervolgens gaat de chauffeur onderweg naar de eerstvolgende activiteit. Bij aankomst vult de chauffeur de aankomsttijd in.

Verder kan de chauffeur hier de vertrektijd invullen, de ladingregels inzien, opmerkingen toevoegen, de navigatie openen, een handtekening toevoegen, onregelmatigheden toevoegen en foto’s toevoegen;

6. Oud: als de activiteit volledig is ingevuld, klik je op Opslaan. Nieuw: alles wordt direct opgeslagen zonder dat er een extra handeling nodig is.

Tijdens het aanmaken van een activiteit heb je de keuze uit verschillende tabbladen. Een van deze tabbladen heet “Communicatie”. In dit tabblad kun je aanvinken welke berichttypen je wilt gaan versturen, zie onderstaande afbeelding. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er ook nog de mogelijkheid is tot het versturen van een planbericht via het bulkmenu in het planningsscherm; deze optie zie je daarom niet terug in onderstaand overzicht.


De berichttypen worden verstuurd naar de contactgegevens die zijn overgenomen uit het geselecteerde adres. Hieronder volgt een voorbeeld-case. In het voorbeeld zal elk type bericht worden verstuurd.

Voorbeeldcase
Wanneer je een activiteit aanmaakt vink je de “te versturen berichten” aan die voor jou van toepassing zijn in het tabblad “Communicatie”. Als je naar je klant een uitnodiging wilt versturen om de activiteit in te plannen dien je ervoor te zorgen dat er zowel geen datum als tijdvensters ingevuld worden tijdens het aanmaken van een activiteit. Nadat je de activiteit hebt opgeslagen volgt nu een uitnodiging (Invite) naar je klant om de activiteit in te plannen. Je klant krijgt een e-mail waarmee hij of zij het afsprakenportaal kan openen. Hierin ziet je klant de datums die beschikbaar zijn met de daarbij behorende tijdvakken. Om te weten hoe je deze tijdvakken aanmaakt, zie: “Hoe gebruik ik de servicevensters?”.

Mocht het voorkomen dat je klant vergeet de voorkeurstijden door te geven is het mogelijk hiervoor een herinnering (Reminder) te versturen. De termijn van de uitnodiging tot het moment waarop de herinnering zal worden verstuurd kun je zelf instellen.

Als je klant zijn voorkeurstijden heeft opgegeven ontvangt hij of zij hier een bevestiging van (Preffed). Vervolgens plant Bumbal de voorkeur van je klant in op een beschikbare rit en herberekent direct de route en tijden. Je kunt deze als planner altijd controleren en aanpassen naar wens. Als de planning compleet is, kun je als planner handmatig een planbericht (Planned) versturen. Een planbericht versturen doe je door een of meerdere activiteiten van een rit te selecteren, daarna te klikken op de Bulk-actie knop en vervolgens in het menu te klikken op “Verstuur plan bericht”:

De planner verstuurt het planbericht naar je klant en hiermee kun je je klant informeren dat de activiteit is ingepland en op welk moment. Daarnaast biedt Bumbal de mogelijkheid tot het versturen van een Estimated Time of Arrival (ETA) bericht. Het moment waarop het ETA bericht moet worden verstuurd kun je zelf instellen. In het ETA-bericht staan bijvoorbeeld de geplande tijden van de gemaakte afspraak en een link om het ETA-portaal te openen. Via het ETA-portaal kan je klant zelf zien wat de verwachte aankomsttijd is. Deze tijd wordt op de dag van de rit continu up-to-date gehouden.

Nadat de planner de planning rond heeft is het de beurt aan de chauffeur om de rit uit te voeren. De chauffeur voert de rit uit via de Bumbal app. Als de activiteit is afgerond (Executed) ontvangt je klant een bericht dat de bestelling is bezorgd. Daarnaast kan het voorkomen dat een activiteit geannuleerd (Cancelled) is. In dat geval wordt je klant hierover geïnformeerd middels een annuleringsbericht.

Wil je weten hoe je de verschillende berichttypen kunt versturen? Kijk dan bij de veelgestelde vraag: “Hoe werkt de afsprakenmodule van Bumbal?”.

Bumbal kent haar eigen online afsprakenmodule. In deze afsprakenmodule is het mogelijk verschillende soorten berichten naar je klanten te sturen. Als je wilt weten welke berichten dit zijn, bekijk dan bovenstaand kopje “Welke berichten kan ik versturen vanuit Bumbal?”

Om gebruik te maken van de afsprakenmodule waarmee je berichten kunt versturen is het van belang dat zowel de communicatiemodule als het servicevenster is ingericht. Het inrichten van het servicevenster is uitgewerkt onder kopje “Hoe gebruik ik de servicevensters?”

In de instructievideo hieronder zetten wij onderstaande stappen ook snel en eenvoudig uiteen.

Om de communicatiemodule op de juiste manier in te richten klik je op onderstaand icoontje, rechtsboven in het beginscherm.

1. Klik vervolgens op Communicatie;

2. In het communicatiescherm kun je kiezen uit Templates, Mappings en Instellingen. Templates en Mappings zullen hieronder aan bod komen, de Instellingen worden in deze uitleg buiten beschouwing gelaten. Indien je hier meer over wilt weten, neem dan contact op met de Support Desk.

3. Je landt standaard op het tabblad Templates wanneer je op ‘Communicatie’ hebt geklikt;

Elk template bevat de opmaak en inhoud van een bericht. Het aantal templates hangt af van het aantal berichten dat je wilt gaan versturen.

4. Klik op de + knop om een nieuwe template te maken;

5. Vul onder tabblad “Algemeen” de naam, het onderwerp en de omschrijving in;

6. Als je een template wilt aanmaken voor het versturen van een e-mail, komt de tekst plus opmaak van het bericht in het tabblad HTML;

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat Bumbal normaliter zorg draagt voor het inrichten van de tabbladen HTML en Text. Het is de taak van het bedrijf om de inhoud van het bericht aan te leveren, vervolgens zorgt Bumbal ervoor dat de tabbladen op de juiste manier worden ingericht;

7. Als het template volledig is ingevuld klik je op Opslaan. Aansluitend kun je een mapping aanmaken. Klik op het tabblad Mappings;

8. Klik op de + knop om een nieuwe mapping aan te maken;

Een mapping aanmaken doe je om ervoor te zorgen dat een template kan worden verstuurd.

9.  Vink aan of de mapping alleen moet gelden voor activiteiten zonder tags of vul de tags in waarvoor de mapping moet gelden;

10. Vervolgens geef je bij Berichttype aan welk bericht er moet worden verstuurd (Uitnodiging, Gepland, ETA, enz.). Bij Template zorg je ervoor dat de Mapping gekoppeld wordt aan het juiste Template;

11. Klik op Opslaan en de Mapping die je net hebt gemaakt verschijnt in het scherm.

Bekijk onderstaande tutorial om te zien hoe je een ETA-bericht kunt aanmaken.

Het is van belang dat je bij de planning van de ritten rekening houdt met servicevensters. Servicevensters zijn ingestelde tijdvakken waarop je klanten hun activiteiten in kunnen plannen. Bovendien geef je hier aan wat het minimale en het maximale aantal dagen vooruit is waarop je klanten een tijdvak kunnen kiezen.

Daarnaast zijn servicevensters ervoor om de cut-off tijd vast te stellen. De cut-off tijd is het uiterste tijdstip waarop een activiteit ingepland kan worden om nog te kunnen worden verwerkt, rekening houdend met de tijd die nodig is om de activiteit op het afgesproken moment te kunnen uitvoeren.

Verder heb je de mogelijkheid om servicevensters te specificeren door zones en tags toe te kennen. Een voorbeeld van een ingericht service venster is hieronder weergegeven.

Er zijn veel verschillende variabelen die je kunt inzetten om je activiteiten en ritten vorm te geven. Op basis van deze variabelen zal de route geoptimaliseerd worden zodat een efficiënte planning ontstaat. De meest relevante variabelen worden hieronder kort beschreven.

 • Tags: je kunt een activiteit of een rit specificeren middels een tag. Bijvoorbeeld: de tag laadklep als voor een activiteit een laadklep noodzakelijk is.
 • Zone: hiermee geef je aan welke postcodegebieden er gehanteerd worden. Bijvoorbeeld: activiteiten in de provincie Zeeland krijgen een andere zone dan activiteiten die plaatsvinden in Groningen.
 • Chauffeur: ken een activiteit of rit specifiek toe aan een chauffeur. Bijvoorbeeld: een activiteit/rit moet worden uitgevoerd met een heftruck. Selecteer in dit geval een chauffeur die in bezit is van een heftruckcertificaat.
 • Wagen: restricties van een rit kunnen te maken hebben met het voertuig dat de rit zal uitvoeren. Bijv. het aantal laadmeters of het type voertuig (vrachtwagen, bus, auto of fiets).
 • Tijdsvenster: hierin geef je aan tussen welke tijden de rit en/of activiteit mag worden uitgevoerd.
 • Capaciteit: restricties van een activiteit of rit zoals gewicht, kubieke meters of aantallen waarmee de planning rekening moet houden.
 • Spoed/prioriteit: hiermee geef je aan in welke mate de activiteit spoed heeft en/of de mate van prioriteit.
 • Duratie: de tijdsduur van een activiteit.
 • Max. stops: geef hierbij aan hoeveel stops er per rit maximaal mogen zijn.

Verder houdt de automatische planning standaard rekening met de afstand en reistijd van zowel de verschillende activiteiten als het start- en eindadres van de rit.

In deze begrippenlijst staan verschillende termen die in Bumbal gebruikt worden en misschien wat toelichting verdienen. Mochten er termen ontbreken of nog onduidelijk zijn, laat het ons dan vooral weten.

Herhaalopdracht – Een herhaalopdracht is een opdracht die met vaste regelmaat óf activiteiten óf ritten aanmaakt. Om een herhaalopdracht aan te maken, ga je binnen een activiteit of rit naar het tabblad “herhaalopties” – zie ook “Ik wil een (herhaal)activiteit aanmaken” en “Ik wil een (herhaal)rit aanmaken”. Vervolgens kun je via het hoofdmenu via ‘Herhalingen’ de herhaalopdracht terugvinden.

Prioriteit – Je kunt verschillende prioriteitsniveaus toekennen aan een activiteit: laag, midden en hoog. Afhankelijk van welke prioriteit je kiest zal de activiteit voorrang krijgen bij het gebruikmaken van de “Automatisch plannen” functie.

Potloodplanning – Je klanten kiezen via ons afspraakportaal een voorkeurstijdvak. De activiteit verschijnt met een automatisch berekend tijdstip in een rit die zal worden uitgevoerd binnen het voorkeurstijdvak van de klant. Dit resulteert in een zogenoemde potloodplanning: een conceptplanning waar de planner met “inkt” overheen gaat middels controle en mogelijke aanpassing van het resultaat.

Op rit vastzetten – Het vastzetten van activiteiten die hoe dan ook binnen een specifieke rit moeten worden gepland.

Status – Een rit kan een bepaalde status hebben, afhankelijk van het moment in het proces van planning tot bezorging/bezoek. Bijvoorbeeld: gepland, onderweg, uitgevoerd of geannuleerd.

Tag – Een tag is een label dat gekoppeld kan worden aan een activiteit en/of aan een rit.

Zone – Specifiek gebied dat door middel van postcodes aangemaakt kan worden.

Hoofdmenu – Het menu dat zich in de balk rechtsboven naast het Bumbal logo bevindt (via het poppetje).

Planmenu – Het menu dat je in het scherm Planning vindt boven de ritten, met daarin onder andere de functies “Automatisch plannen”, “Op rit vastzetten” en “Blokkeren voor potloodplanning”.

In Bumbal kun je op verschillende manieren filters toepassen, in onderstaande uitwerking laten we zien welke mogelijkheden er zijn.

Status – status van de activiteit, bijv. gepland of uitgevoerd.
Soort – het type activiteit, bijv. bezoek of dropoff.
Tag – filteren op het type tag die je activiteiten hebt gegeven.
Datum – wanneer je specifiek op zoek bent naar activiteiten op bijv. een dag, of in een hele week.
Zone – filteren op een specifieke zone die je aan een activiteit hebt gekoppeld.
Chauffeur – de ritten van een specifieke chauffeur laten zien.

Voorbeeld: Je wilt in het activiteitenscherm alle uitgevoerde activiteiten van de afgelopen week zien. Je selecteert hiervoor bij de filter status “Uitgevoerd” en bij datum “Deze week”. In het scherm verschijnen nu alle activiteiten die in een bepaalde week zijn uitgevoerd.

Let erop dat het mogelijk is om meerdere filters tegelijkertijd toe te passen. Bovendien onthoudt Bumbal je ingestelde filters per scherm, vergeet dus niet om de “reset filters” knop te gebruiken om alle filters ongedaan te maken.

IcoonBeschrijving
Activiteitenvenster
Nieuwe activiteit: de activiteit is nieuw en dient nog ingepland te worden
In afwachting: de activiteit is in afwachting van een tijdvenster
Geaccepteerd: de activiteit is beschikbaar om te worden ingepland
In uitvoering: de activiteit wordt momenteel uitgevoerd
Geannuleerd: de activiteit is geannuleerd door planner/chauffeur
Berichtgeving: wanneer berichtgeving naar de klant geactiveerd is, kleurt het icoon rood
Voortgekomen uit een herhaalopdracht: licht het icoon rood op? Dan is de activiteit/rit onderdeel van een herhaalopdracht
Op rit/tijd vastgezet: wanneer de activiteit is vastgezet op een specifieke rit (bij het automatisch plannen) licht het icoon zwart op. Is de activiteit óók op tijd vastgezet, dan kleurt het icoon rood
Dropoff: wanneer de activiteit een levering betreft
Pickup: wanneer de activiteit een ophaalactie betreft
Bezoek: wanneer de activiteit een bezoek van bijv. een dokter betreft
Pickup/Dropoff Combi: wanneer de activiteit zowel een levering als een ophaalactie betreft. Bijv. wasmachine bezorgen, oude wasmachine retour
Bundel: een bundel ontstaat, mits zo ingesteld, bij minimaal 2 activiteiten met hetzelfde bezorgadres en tijdvenster
Planningsvenster
Gepland: de rit is gepland
Onderweg: de rit wordt momenteel uitgevoerd
Uitgevoerd: de rit is uitgevoerd
Geoptimaliseerd: de rit is wel/niet geoptimaliseerd. Is de rit geoptimaliseerd? Dan kleurt het icoon rood
Geblokkeerd: de rit is wel/niet geblokkeerd voor potloodplanning. Wel geblokkeerd? Dan kleurt het icoon rood
Zowel activiteiten als planning
Gepland: de activiteit is ingepland op een rit / de rit is gepland
Uitgevoerd: de activiteit/rit is uitgevoerd
Wel/geen depot: aan de activiteit/rit is wel/geen depot toegekend
Zone: wanneer er een zone aan de activiteit/rit gekoppeld is, bijv. zuid
Tag: wanneer de activiteit/rit een tag heeft gekregen, bijv. witgoed
Chauffeur: wanneer er een specifieke chauffeur aan de activiteit/rit is gekoppeld worden hier de initialen van de chauffeur getoond

Hieronder staat een overzicht van de periodieke updates die wij versturen met daarin informatie over onder andere nieuwe features in Bumbal.

Update 17-09-2019

Update 20-12-2018

Update 13-12-2018

Update 11-10-2018

Update 28-09-2018

NEEM CONTACT MET ONS OPIk wil een GRATIS demoIk heb een vraag
Ik ga akkoord met de privacyverklaring*